Indeklima på kontoret

På arbejdspladsen er det vigtigt med et godt og sundt indeklima, som skabes ved passende temperaturer og ren, frisk luft. Vi har samlet nogle af de vigtigste punkter, der er værd at tage stilling til, når der tales om godt indeklima på arbejdspladsen.

Årsager til dårligt indeklima

Dårlig luft opstår af “forurening” fra en eller flere sundhedsskadelige elementer, hvor de mest almindelige er støv, gasser fra byggematerialer eller møbler, udstødning, os fra madlavning eller parfume.  

Fugtig eller tør luft påvirker indeklimaet

Da fugt kan medføre skimmelsvamp og andre bakterier, der kan vokse i gipsvægge, træværk, vindueskarme, lister, tæpper mm.
Den tørre luft kan udtørre slimhinderne, give træthed og ubehag, især hvis du arbejder ved computerskærm.

Træk og varme skaber dårligt indeklima

Da for høj varme er en af de mest almindelige årsager til det dårlige indeklima. En komfortabel temperatur på kontorer er 20-22 °C.
Ved temperaturer derover, kommer flere klager over indeklimaet. Ved stillesiddende arbejde og kontorer med normale klima- og arbejdsforhold, må temperaturen ikke overstige 25 °C

Brug ventilationsanlæg korrekt

Især i storrumskontorer, hvor det ikke er nok bare at lufte ud, for at få frisk luft og dæmpe temperaturen. Forkert brug af mekaniske ventilatorer, kan skabe uønsket træk, der er et indeklimaproblem, på samme niveau som de høje temperaturer, som skal undgås.

Jævnlig rengøring giver bedre luft

Hvor utilstrækkelig rengøring kan medvirke til dårligt indeklima med dårlig luft. Ved rengøring skal man dog også være opmærksom på, at de rengøringsmidler ikke har kraftige lugte, som kan være ubehageligt at sidde i.

Byggematerialer afgiver forskellige stoffer til luften

Især i nybyggeri eller nyrenoverede lokaler, hvor der er brugt fugemasse, lim, maling og gulvbelægninger kan udskille gasser som formaldehyd og organiske opløsningsmidler. Disse gasser vil aftage med tiden, men kan være et indeklimaproblem.

Vær opmærksom på symptomerne på dårligt indeklima

Det dårlige indeklima opleves individuelt, da det er forskelligt fra person til person, hvor følsomme de er overfor det dårlige klima, der kan give en række problemer med åndedrættet, huden og give utilpashed i form af hovedpine og kvalme.

Se tegnene på dårligt indeklima

Følgende symptomer kan have flere årsager end dårligt indeklima, men hvis de stammer heraf, vil de hurtigt opstå efter kort tid på arbejdspladsen, hvor de blive værre i løbet af dagen og aftager, når du kommer hjem igen:

  • Træthed eller sløvhed

  • Hovedpine

  • Tørre, kløende eller irriterede øjne

  • Skulder. og nakkeproblemer

Indeklima kan hænge sammen med psykisk arbejdsmiljø

Hvis arbejdsmiljøet på arbejdspladsen generelt er dårligt, kan det nemt forværre reaktionerne på dårligt indeklima. Det er derfor svært at se isoleret på indeklimaproblemer, og her vigtigt at se på arbejdsmiljøet i en større helhed. Medarbejdere, der har det godt, vil oftest ikke være mere tolerante over for indeklimaproblemer.

Sådan får du bedre indeklima på arbejdspladsen

Det er forholdsvist nemt at skabe et bedre indeklima på arbejdspladsen, dette ved hjælp af simple tiltag, som udluftning, rengøring, styring af temperatur, luftfugtighed og træk.

Chefens ansvar for indeklimaet

Er at få lavet en vurdering af indeklimaet mindst hvert tredje år. Dette er lovpligtigt og skal indgå i den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering (AP). Det er både lederens og medarbejdernes ansvar , at denne APV dækker indeklimaet.
Det er ligeledes oplagt, at chefen sørger for, at der jævnligt rengøres, at varmeudvikling mindskes og at ventilationsanlæg vedligeholdes.

Du og dine kollegaer kan selv sørge for

At lufte ud jævnligt og holde orden, så rengøringen kan komme til. Være obs på at brugen af ventilationen bruges korrekt. I kan evt. lave aftaler om, hvem der har ansvar for at holde øje med disse ting.

Virksomhedens øverste ledelse

Kan tage stilling til bygningsmaterialer, hvis der bygges nyt eller bygges om. Det er muligt at se, hvilket bygningsmaterialers og andre genstandes afgasnings, da Dansk Indeklima mærkning, står for en mærkningsordning.

En arbejdsmiljøgruppe på arbejdspladsen

Kan være med til at sætte fokus på indeklimaet, og hjælpe til med at lave interne aftaler og forholdsregler og give både ledelse og medarbejdere gode råd til, hvordan man kan løse problemer med indeklimaet.

forebyggelse af museskade og musearm