Brønderslev Fysioterapi

Få fysioterapeutisk behandling af musearm, golfarm og tennisalbue hos klinikken i Brønderslev, hvor kundskabsfeltet er krop, bevægelse og funktion.

  

Brønderslev Fysioterapi
Nordens Allé 61
9700 Brønderslev   
Tlf: 98 80 03 98 
fys@broenderslevfysioterapi.dk
www.broenderslevfysioterapi.dk