BodyConsult

Vi tilbyder sundhedsfremme med fokus på ergonomi på virksomheder, arbejdspladser, institutioner m.m. Vi byder typisk ind med et fælles oplæg og derefter individuel rådgivning. 

 

BodyConsult   
Thorsgade 21    
5000 Odense C    
Tlf: 66 14 70 10
mette@OdenseMensendieck.dk
www.bodyconsult.dk