Baggrundsartikler om museskade

På denne siden finder du en masse inspiration og baggrundsviden mm musearm, museskade og tennisalbue. Vi har samlet artikler og forskningsresultater, der gør dig meget klogere på, hvad en musearm er, hvordan den opstår, og hvordan man undgår dem. 

Læs om, hvordan du bruger computermusen bedst muligt, samt hvordan du indretter din arbejdsplads, ved hjælp af ergonomiske kontorstole, skriveborde og et godt indeklima.

AMI Computertema - Variér computerarbejdet !

Det vigtigste råd i forhold til forebyggelse af museskader er at variere dit arbejde.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens tema om museskader

Her finder du infomateriale omkring museskader, set ud fra Arbejdsstyrelsens- samt et historisk perspektiv.

Læs mere

Arbejdstilsynet

Hvis man som ansat mener, at en virksomhed ikke lever op til loven om arbejdsmiljø, kan man tage kontakt til Arbejdstilsynet.

Læs mere

Effektive øvelser mod museskade

Her finder du øvelser, der er effektive i forhold til museskader generelt og specifikt for tennisalbue og golfalbue. 

Læs mere

Fakta om tennisalbue

Ofte blandes museskade og tennisalbue sammen. Denne artikel giver en beskrivelse af fænomenet tennisalbue. 

Læs mere

Sammenhæng mellem museklik og smerter

Forskning viser at der er sammenhæng mellem, hvor meget du arbejder med musen hver dag og smerter i underarmen.

Læs mere

Forvirrende smerter

Denne artikel handler ikke specifikt om museskader, men om "nye" sygdomme, som lægerne synes det er svært at gøre noget ved.

Læs mere

Medarbejdere opgiver at anmelde museskade - Mere fokus på forebyggelse

Mange ansatte opgiver at anmelde museskader, da det sjældent fører til erstatning.

Læs mere

Musen er god nok

Musen blev skabt med de bedste intentioner. Ingen vidste at de fine små bevægelser og klik kunne gøre så megen skade.

Læs mere

Symptomer på museskader

Symptomer på museskader kan opstå i hals, skuldre, øverste del af ryggen, overarme, albuer, underarme, håndled og fingre.

Læs mere

Videnscenter for Arbejdsmiljø

Videnscenter for Arbejdsmiljø er en guide, der formidler viden om aktuelle emner og problemstilling.

Læs mere

symptomer på museskader og musearm