Sammenhæng mellem museklik og smerter

Forskning viser at der er sammenhæng mellem, hvor meget du arbejder med musen hver dag og smerter. Det er dokumenteret af forskere fra Aalborg Universitet. De har målt smerter i underarmen opstået efter for meget comouterarbejde. Det er dermed bevist, at der er noget om snakken omkring museskader. 

804 kontoransatte 

Undersøgelsen bygger på en spørgeundersøgelse blandt 804 kontoransatte hos HK. Smertemålingerne blev testet hos 52 af disse, som havde mere end 20 timers ugentlig computerarbejde. 

 

Download en vejledning til, hvordan du undgår museskader

 

www.hk.dk

 symptomer på museskader og musearm