Dansk Mensendieck Forbund

Mensendieck er holdningskorrigerende træning, der bygger på at træne hjernen til at dirigere kroppen anatomisk korrekt, og lærer eleven at lytte til sin krop.
Der gives instruktion i og der indarbejdes arbejdsprocedurer som hjælper en til at undgå at udsætte hånd arme og skuldre for en potentiel skadelig påvirkning.
Er skaden sket vil en Mensendiecklærer kunne tilbyde arm-, skulder- og nakkeøvelser, som lindrer og til sidst fjerner smerter og øvrige generende symptomer fra forkert brug af musen.

Da museskader ind i mellem har en "springeffekt", hvor smerter skifter fra ondt i albuen til ondt i håndled og eller skulderled og skulderblad lægger Mensendiecklærere vægt på, at den afhjælpende indsats iværksættes individuelt og hurtigt.

 

www.dansk-mensendieck.dk