Dansk Muskelterapeut Forbund

Muskelterapi er en dybdegående massageteknik, der fjerner spændinger og ophobede affaldsstoffer og således fremmer/forstærker blodgennemstrømningen og ilttilførslen til musklerne.

Terapeuterne er uddannet til at kunne føle sig frem til uregelmæssigheder i både muskler og led. Behandlingen bliver tilrettelagt specifikt efter den enkelte klients behov.

Al vejledning og behandling er baseret på en stor fagligforståelse for, det der sker i kroppen. Derudover lægges der stor vægt på livskvalitet og velvære.

    
www.muskelterapeut.dk