Ergoterapeuter

Ergoterapi har til formål at fremme hverdagslivets aktiviteter for den enkelte borger samt grupper.

Ergoterapeuter arbejder bl.a. i bedriftssundhedstjenester med forebyggelse og afhjælpning af musearme. Desuden findes der også selvstændige ergonomiske konsulenter på området, som er uddannet ergoterapeuter. 

Ergoterapi er et fag i social- og sundhedsvæsenet i Danmark, der udføres ud fra en rehabiliterende og forebyggende målsætning i samarbejde med målgrupper, der har aktivitetsproblemer i deres hverdag.

Ergoterapi kan bruges indenfor følgende områder:

  • Udvikling af den enkeltes færdigheder
  • Graduering af aktiviteten
  • Tilpasning af omgivelser

Du kan på hjemmesiden finde beskrivelser af ergoterapiuddannelsen og eksempler på ergoterapeuters indsatsområde.

 

www.ergoterapi.dk