Patientklagenævnet

Patientklagenævnet er en selvstændig og uvildig forvaltningsmyndighed. 

På deres hjemmeside kan man bl.a. læse om, hvordan en klage behandles, få hjælp til at udfylde et klageskema, se eksempler på afgørelser truffet af Patientklagenævnet, læse Patientklagenævnets nyhedsbreve, få statistiske oplysninger om Patientklagenævnets virksomhed, samt finde de love, der ligger til grund for Patientklagenævnets virke.

Klage over faglig virksomhed behandles af Patientklagenævnet. Ved faglig virksomhed forstås det arbejde, som udføres af forskelligt sundhedspersonale.
Det kan for eksempel være:

  • undersøgelse
  • behandling
  • pleje
  • information og samtykke
  • udfærdigelse af lægeerklæringer
  • videregivelse af helbredoplysninger
     

www.pkn.dk

forebyggelse af museskade og musearm