Tvivl om museskader blandt danske forskere

Et forskningsprojekt, som er omtalt i det amerikanske lægefaglige tidsskrift "Journal of the American Medical Association", viser at smerter efter brug af computermus ikke er farlige og hurtigt går over. En dansk
forskergruppe mener det endnu er for tidligt helt at afvise museskader.

Resultater

Resultaterne er baseret på en undersøgelse af 5000 medlemmer af Teknisk Landsforbund og har foreløbig koncentreret sig om én type museskade, Carpal Tunnel Syndrome. Dermed har forskergruppen afsluttet en del af det arbejde, som Arbejdsskadestyrelsen og ankeinstansen, Den Sociale Ankestyrelse, vil bruge til at bedømme, om museskader kan betegnes som arbejdsskader herhjemme.

Anbefaling

Overlæge Johan Hviid Andersen, Herning Centralsygehus, der har stået i spidsen for undersøgelsen anbefaler meget intensive computer-brugere, der arbejder ved skærmen i mindst 20-25 timer om ugen, om at passe på sig selv ved blandt andet at holde mange små pauser i løbet af arbejdsdagen.

Endelig forskningsrapport

Den endelig forskningsrapport, der afdækker konsekvensen af andre typer museskader, venter overlægen at have klar til oktober.

 

Af Jens Bertelsen i Computerworld    
www.computerworld.dk

 

symptomer på museskader og musearm