Arbejdspladsvurdering

Hensigten med APV er at bringe ledere og medarbejdere sammen om arbejdsmiljøet på deres egen arbejdsplads på en måde, der er løsningsorienteret og forebyggende.

HK/STATs hjemmeside er først og fremmest tænkt som et ressourcested for de godt 2.000 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og samarbejdsudvalgsmedlemmer. Men alle andre er velkomne til at kigge med.

 

HK/STATs hjemmeside    
www.hkstat.dk    
 

 forebyggelse af museskade og musearm