Love og Forskrifter

På denne side kan du læse om den lovgivning, der er i forhold til arbejdsmiljø på danske kontorer. Læs om, hvordan musearmen har udviklet sig igennem tiden, samt de vigtigste regler inden for den ergonomiske arbejdsplads, det psykiske arbejdsmiljø, indeklima mm. 

Find ud af, hvordan du kan forbedre din arbejdsplads.

Arbejdsskadestyrelsens tema om museskader

Her kan du læse om museskader set ud fra Arbejdsskadestyrelsens perspektiv.

Læs mere

Arbejdstilsynet - Arbejdsmiljø på kontorer

Her finder du samlet regler, vejledninger og informationsmaterialer om arbejdsmiljø.

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Her formidles viden om aktuelle emner og problemstillinger og guider på vej til mere viden. 

Læs mere