Arbejdstilsynet - De vigtigste regler - Kontor

Arbejdstilsynet har her samlet regler, vejledninger og informationsmaterialer om arbejdsmiljø. Hjemmesiden bygger bro mellem en række organisationer på arbejdsmiljøområdet, som hver bidrager med informationsmaterialer og deltager i besvarelsen af spørgsmål. 

Følgende emner behandles:

  • Ergonomisk arbejdsmiljø 
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Indeklima
  • Støj
  • Risiko for ulykker
  • Unge
  • Gravide og ammende

 

www.at.dk

 kontorergonomi mod museskader