250.000 i erstatning for museskade

Oktober 2003

Som den første herhjemme er en kvinde blevet tilkendt 250.000 kroner i erstatning for museskader. En ansat på Lego er, som den første herhjemme, blevet tilkendt 250.000 kroner i erstatning for de skader, som kvinden har pådraget sig efter have arbejdet med en computermus 25 timer om ugen.

Men på trods af byretsdommen, så agter Arbejdsskadestyrelsen ikke at sætte museskader på listen over sygdomme, som anerkendes som arbejdsskader og dermed automatisk berettiger til erstatning. Styrelsen vil se lægelig dokumentation før de gør noget ved sagen.

Lego vil nærstudere dommens præmisser, inden selskabet afgør, om den skal ankes til landsretten.

 
Af Andreas Krog
www.computerworld.dk 

symptomer på museskader og musearm