Fem musearm sager anerkendt som som arbejdsskade på ti år

September 2016

Ugebrevet A4 gør status 10 år efter at Arbejdsskadestyrelsen enerkendte de første musearm som arbejdsskade.

På trods af, at mere end 500 sager bliver anmeldt hvert år, er det kun lykkedes at få anderkend fem. 

Det første år blev der anerkendt tre skader. De følgende år har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) kun anerkendt to i alt.

En museskade kun bliver anerkendt, hvis medarbejderen har brugt mus i 40-60 timer om ugen igennem 5-10 år. 

Læs mere om status for anerkendelse af museskader hos Ugebrevet  A4


Af Troels Kølln

www.ugebreveta4.dk

symptomer på museskader og musearm